สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

ประกาศขายพัสดุชำรุดจำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่องขายพัสดุชำรุด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

การขยายระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศและจัดส่งข้อมูลให้ผู้เสียภาษีทราบ

การขยายระยเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศและจัดทำข้อมูลให้ผู้เสียภาษีทราบ

งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบระมาณ 2562

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ อบต.หนองกระเจ็ด ด้านใด

 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261