ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบต.หนองกระเจ็ด

ขอเชิญประชาชนชาวตำบลหนองกระเจ็ดร่วมกันประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของ อบต.หนองกระเจ็ด เพื่อเป็นการปรับปรุงในคราวต่อไป

ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบต.หนองกระเจ็ด

ขอเชิญประชาชนชาวตำบลหนองกระเจ็ดร่วมกันประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการสาธารณะของ อบต.หนองกระเจ็ด เพื่อเป็นการปรับปรุงในคราวต่อไป

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์เชิญผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย และตรวจสุขภาพ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ อบต.หนองกระเจ็ด ด้านใด

 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261