สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564

สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564

ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ม.8 สายไร่มะซาง-วัดหนองไม้เหลือง

ประกาศราคากลางโครงการจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ม.8 สายไร่มะซาง-วัดหนองไม้เหลือง ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.5 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลหนองกระเจ็ด ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 284 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในตำบลหนองกระเจ็ด ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 284 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ อบต.หนองกระเจ็ด ด้านใด

 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261