เอกสารร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาลิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดพับหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิคชนิดพับหลังเก๋งได้ พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 (ซ.2) จากบ้านนายขจรศักดิ์ เกิดผล ถึง ไร่นางสุพรรณี สุวรรณนุกูล ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 4 (ซ.2) จากบ้านนายขจรศักดิ์ เกิดผล ถึง ไร่นางสุพรรณี สุวรรณนุกูล ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจาจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 จากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ถึง บ้านนายบุญเลิศ รักชาติ

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่ 6 จากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ถึง บ้านนายบุญเลิศ รักชาติ

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ อบต.หนองกระเจ็ด ด้านใด

 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261