ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประเมินครอบครัวเพื่อให้การช่วยเหลือ ร่วมกับมูลนิธิสายเด็ก 1387 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)

alt

alt

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ปี 2564

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณคลอง D18 หมู่ที่ 1 บ้านไร่ภูมิ และบริเวณถนนสาธารณะภายในตำบลหนองกระเจ็ด หมู่

ที่ 1-8

alt

alt

โครงการรณรงค์กำจัดขยะภายในตำบล ประจไปีงบประมาณ 2563 (จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ)

alt

alt

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563

โครงการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองกระเจ็ด ทั้ง 8 หมู่บ้าน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองกระเจ็ด และวัดช่อม่วงalt

alt

alt

โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2563 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

alt

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ อบต.หนองกระเจ็ด ด้านใด

 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261