ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำประปา ม.3

ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำประปา ม.3 ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ราคากลางโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จากนานางชิน - ซอย 6)

ราคากลางโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (จากนานางชิน-ซอย6) ต.หนองกระเจ็ด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือขัดตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563

ขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีภาษี พ.ศ.2563

บทความ อื่นๆ ...


Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ อบต.หนองกระเจ็ด ด้านใด

 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261