ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557

 

 

 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

เรื่อง  การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ   2557

.......................................................

 

                   ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ   2557   ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่  9 กันยายน   2556   นั้น

 

                   เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ   2557   เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ. ศ.2535  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่  9  พ.ศ. 2553   จึงประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ   2557    ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด  ตามรายละเอียดที่แนบท้ายให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                                                ประกาศ  ณ  วันที่  9  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.   2556

 

 

 

                                                          (ลงชื่อ)

                            

                                                                     (นายจำรัส    เมืองถาวร)

                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด


Attachments:
Download this file (3. ประกาศ...pdf)3. ประกาศ...pdf[ ]159 Kb

โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 (บ้านร้อยตรีทุเรียน)


หน้า 102 จาก 102

102
ถัดไป
สุดท้าย

Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 

คุณพอใจ อบต.หนองกระเจ็ด ด้านใด

 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล