ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

พิมพ์

 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดตามโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยรอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยประจำปี 2565

Attachments:
Download this file (Scan (1).pdf)Scan (1).pdf[ ]1420 Kb