ประกาศราคากลาง อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างรายทางสาธารณะ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 1
2 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6 งานพัสดุ 20
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 จากบ้านนายสุวรรณ - ที่นานายปรด ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี งานพัสดุ 29
4 ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการขยายจุดกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 จุด งานพัสดุ 32
5 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 (ต่อจากซอย 6 - ห้วยหัวครั้ง) งานพัสดุ 103
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งานพัสดุ 83
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งานพัสดุ 40
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ซอย 8 ) งานพัสดุ 33
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7(ซอย3ต่อจากเดิม) งานพัสดุ 37
10 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนสำหรับ ศพด.บ้านแค จำนวน 2 เครื่องและ ศพด.บ้านซ่อง จำนวน 3 เครื่อง งานพัสดุ 53

หน้า 1 จาก 7

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261