ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำเปีภาษี พ.ศ.2567 ในเขต อบต.หนองกระเจ็ด งานพัสดุ 12
2 ประกาศขายพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา งานพัสดุ 55
3 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 42
4 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 28
5 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 34
6 ประกาศแผนการท่่องเที่ยว ตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ -
7 ประกาศแผนการท่องเที่ยวภายในตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ -
8 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 47
9 ข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 นักประชาสัมพันธ์ 30
10 รายชื่อประชาชนที่ผ่านการพิจารณาตามโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเครื่องอุปโภค และบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2566 นักประชาสัมพันธ์ 31
11 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นักประชาสัมพันธ์ 44
12 สรุปสถิติการให้บริการของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน สำนักปลัด 71
13 ประกาศเรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 งานพัสดุ 86
14 นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Administrator 91
15 ประกาศขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาผลจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค งานพัสดุ 50
16 ประกาศขายพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา งานพัสดุ 59
17 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 นักประชาสัมพันธ์ 16
18 ประกาศขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาผลจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า งานพัสดุ 38
19 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2566 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด งานพัสดุ 52
20 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565 นักประชาสัมพันธ์ 26
21 โครงการกำจัดยุงลายต้านภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 นักประชาสัมพันธ์ 66
22 กองทุนส่งเสริมการจัดสวิสดิการสังคมตำบลหนองกระเจ็ด ประจำปีงบประมาณ 2565 นักประชาสัมพันธ์ 19
23 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ประจำปีงบประมาณ 2565 นักประชาสัมพันธ์ 20
24 ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์แหนแดงอบแห้ง นักประชาสัมพันธ์ 20
25 สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ นักประชาสัมพันธ์ 20
26 โครงการการสร้างภาคีเครือข่ายส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดเพชรบุรี นักประชาสัมพันธ์ 21
27 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 นักประชาสัมพันธ์ 20
28 โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2565 นักประชาสัมพันธ์ 19
29 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 106
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 137

หน้า 1 จาก 9

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล