ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด สำนักปลัด 2
2 ประกาศรายชื่อนักเรียนยากจน โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปี 2567 นักประชาสัมพันธ์ 4
3 รายชื่อประชาชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเครื่องอุปโภค และบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้มีรายได้น้อย ประจำปี 2567 สำนักปลัด 7
4 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจตามโครงการช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้มีรายได้น้อยประจำปี 2567 นักประชาสัมพันธ์ 10
5 ประชาสัมพันธ์ช่วงหน้าฝน ภัยเงิียบจากยุงลาย นักประชาสัมพันธ์ 6
6 รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท ประจำปี 2567 นักประชาสัมพันธ์ 12
7 ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2566-2570)(รอบ 6 เดือน)ของเราอบต. หนองกระเจ็ดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 นักประชาสัมพันธ์ 9
8 โครงการอนุรักษ์สิงแวดล้อมภายในตำบลหนองกระเจ็ด ปี 2566 นักประชาสัมพันธ์ 12
9 โทษและอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ อบต.หนองกระเจ็ด 12
10 บกปภ.ช. บูรณาการจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเข้มข้น อบต.หนองกระเจ็ด 5
11 รายงานแจ้งข่าวแจ้งเตือนสาธารณภัย ประจำวันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2567 สำนักปลัด 6
12 สินค้า OTOP ตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 12
13 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2567 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ นักประชาสัมพันธ์ 16
14 รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท..ประจำปี 2566 นักประชาสัมพันธ์ 8
15 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ประจำเปีภาษี พ.ศ.2567 ในเขต อบต.หนองกระเจ็ด งานพัสดุ 28
16 ประกาศขายพัสดุชำรุด จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา งานพัสดุ 76
17 การแจ้งผลการพิจารณาตามคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย สำนักปลัด 6
18 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 58
19 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 41
20 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 48
21 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 กองคลัง 47
22 รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของอปท ประจำปี 2567. นักประชาสัมพันธ์ 11
23 ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สำนักปลัด 5
24 ประกาศแผนการท่่องเที่ยว ตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 13
25 ประกาศแผนการท่องเที่ยวภายในตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 14
26 ประกาศแผนการท่องเที่ยว ประจำปี 2566 นักประชาสัมพันธ์ 5
27 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 6
28 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) งบประมาณ 2566 สำนักปลัด 4
29 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) for BCG งบประมาณ 2566 สำนักปลัด 4
30 ประมวลภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 66 นักประชาสัมพันธ์ 11

หน้า 1 จาก 10

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล