ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาผลจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค งานพัสดุ 12
2 ประกาศขายพัสดุชำรุด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา งานพัสดุ 8
3 ประกาศขยายเวลาการรายงานผลการพิจารณาผลจัดซื้อรถบรรทุกกระบะเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า งานพัสดุ 8
4 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี 2566 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด งานพัสดุ 10
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 62
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 91
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 54
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 66
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 45
10 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 34
11 ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 สำนักปลัด 7
12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน ประชาสัมพันธ์ 35
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 41
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 37
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่องการขายพัสดุชำรุด จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา งานพัสดุ 59
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด กองคลัง 47
17 ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบต.หนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 67
18 ขอความร่วมมือในการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะของ อบต.หนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 47
19 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานเจ้างของ อบต.หนองกระเจ็ด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2564 ประชาสัมพันธ์ 55
20 กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและผู้พิการ สำนักปลัด 74
21 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 81
22 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 งานพัสดุ 23
23 รายงานการบริหารจัดการลดพลังงาน ประชาสัมพันธ์ 26
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 80
25 รณรงค์การแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโควิด19 ประชาสัมพันธ์ 96
26 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ. 2564 – 2566) ประชาสัมพันธ์ 110
27 ประมวลภาพการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกลุ่มผู้เสี่ยงการติดเชื้อ โควิด19 นักประชาสัมพันธ์ 88
28 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงถนนแอสฟัสติคคอนกรีต หมู่ที่ 6 ประชาสัมพันธ์ 107
29 ประชาสัมพันธ์การบริการรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 90
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 กองคลัง 78

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261