ประมวลภาพกิจกรรม อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566 นักประชาสัมพันธ์ 13
2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 นักประชาสัมพันธ์ 13
3 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตำบลหนองกระเจ็ด ปี 2566 นักประชาสัมพันธ์ 36
4 โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน หรือด้อยโอกาส ประจำปี 2566 นักประชาสัมพันธ์ 44
5 โครงการช่วยเหลือประชาชนโดยมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยประจำปี 2566 นักประชาสัมพันธ์ 31
6 ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 นักประชาสัมพันธ์ 9
7 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 นักประชาสัมพันธ์ 39
8 การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 41
9 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันและลดอุบัติเหตุตามท้องถนนแก่ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักประชาสัมพันธ์ 38
10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 นักประชาสัมพันธ์ 9
11 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 นักประชาสัมพันธ์ 9
12 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 นักประชาสัมพันธ์ 9
13 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 นักประชาสัมพันธ์ 11
14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นักประชาสัมพันธ์ 10
15 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 นักประชาสัมพันธ์ 9
16 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 นักประชาสัมพันธ์ 11
17 การปฏิบัติงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นักประชาสัมพันธ์ 40
18 กิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดช่อม่วง นักประชาสัมพันธ์ 31
19 ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานของ อบต.หนองกระเจ็ด นักประชาสัมพันธ์ 53
20 โครงการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ป่วยโควิด นักประชาสัมพันธ์ 36
21 โครงการเสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ให้กับผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 นักประชาสัมพันธ์ 27
22 ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยฯ นักประชาสัมพันธ์ 20
23 โครงการเครื่องอุปโภคสำหรับกลุ่มแสี่ยงการติดเชื้อโคโรน่า 2019 นักประชาสัมพันธ์ 96
24 โครงกามอบรเครื่องอุปโภคสำหรับกลุ่มแสี่ยงการติดเชื้อโคโรน่า 2019 นักประชาสัมพันธ์ 69
25 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ งบประมาณปี 2565 นักประชาสัมพันธ์ 159
26 ภาพเข้าร่วมกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยขน์เฉลิมพระเกียรติ นักประชาสัมพันธ์ 23
27 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นักประชาสัมพันธ์ 156
28 ตัดต้นไม้ตามคำร้องขอของประชาชนชาวหมู่ที่ห้าบริเวณหลังวัดช่อม่วง นักประชาสัมพันธ์ 148
29 dkiลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ป่วยโควิด19 นักประชาสัมพันธ์ 188
30 โครงการเกษตรสุขภาพดี มีสุข โดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลหนองกระเจ็ด ปี 2563 นักประชาสัมพันธ์ 97

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล