ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท ประชาสัมพันธ์ 62
2 การเผยแพร่กิจกรรมป้องกันการทุจริตของ อบต.หนองกระเจ็ด สำนักปลัด 89
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี สำนักปลัด 188
4 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สำนักปลัด 180
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักปลัด 73
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 กองคลัง 155
7 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน กองคลัง 73
8 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี กองคลัง 230
9 รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท. ประชาสัมพันธ์ 64
10 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557 อบต.หนองกระเจ็ด 350
11 รายได้ของ อบตหนองกระเจ็ด อบต.หนองกระเจ็ด 419
12 โครงการกิจกรรมที่จะดำเนินการประจำปีงบประมาณ2551 อบต.หนองกระเจ็ด 362

Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261