รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างรายปี อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559 อบต.หนองกระเจ็ด 163
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม อบต.หนองกระเจ็ด 136
63 ประกาศเรื่องแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 อบต.หนองกระเจ็ด 162
64 แจ้งผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายเครื่องส่งวิทยุระบบ UHF-FM ประชาสัมพันธ์ 256
65 แจ้งผลการเปิดซองสอบราคาจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายเครื่องส่งวิทยุระบบ UHF-FM ประชาสัมพันธ์ 379
66 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 (โครงการจัดซื้อหอกระจายข่าวแบบไร้สาย) อบต.หนองกระเจ็ด 200
67 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2558(โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.1) อบต.หนองกระเจ็ด 190
68 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 (โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหน้าที่ทำการ อบต) อบต.หนองกระเจ็ด 184
69 ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองสอบราคา ประจำปีงบประมาณ 2558 (โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต) อบต.หนองกระเจ็ด 235
70 รายงานผลการซื้อซองสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านไร่ภูมิ ประชาสัมพันธ์ 168
71 รายงานผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านไร่ภูมิ ประชาสัมพันธ์ 171
72 รายงานผลการซื้อซองสอบราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหน้าที่ทำการ ประชาสัมพันธ์ 166
73 รายงานผลการเปิดซองสอบราคา โครงการจัดซื้อเครื่องกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายเครื่องส่งวิทยุระบบ UHF-FM ประชาสัมพันธ์ 425
74 รายงานผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หน้าที่ทำการอบต.หนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 166
75 รายงานผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำ คสล. ม.5 (บ้านร้อยตรีทุเรียน) ประชาสัมพันธ์ 190
76 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 3 ประชาสัมพันธ์ 230
77 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 2 ประชาสัมพันธ์ 187
78 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1 ประชาสัมพันธ์ 471
79 ประกาศการใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2557 ประชาสัมพันธ์ 187

หน้า 3 จาก 3

3
ถัดไป
สุดท้าย
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261