ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองกระเจ็ด


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 142
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 งานพัสดุ 105
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (จากโรงเรียนบ้านซ่อง-เขตรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) งานพัสดุ 207
4 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 (จากโรงเรียนบ้านซ่อง - เขตรถไฟ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 178
5 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (สายศาลาประจำหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 176
6 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 (สายหน้าศาลาประจำหมู่บ้าน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 203
7 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอย 2 ต่อจากถนนเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) งานพัสดุ 134
8 ร่างเอกสาร e-biddig โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ซอย2 ต่อจากถนนเดิม) งานพัสดุ 151
9 แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานพัสดุ 79
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานพัสดุ 75
11 ประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอย 2 - ซอยประปา) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองกระเจ็ด 215
12 ประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (จากบ้านนางเทียน - ไร่นายโสธร) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองกระเจ็ด 204
13 ประกาศวัน เวลา และสถานที่การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ซอย 5 ต่อจากถนนเดิม) ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อบต.หนองกระเจ็ด 185
14 ประกาศองค์การบริหารส่ว่นตำบลหนองกระเจ็ด เรื่องจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา อบต.หนองกระเจ็ด 481
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 อบต.หนองกระเจ็ด 204
16 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงือนไขการประมูล โครงการประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความุไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.หนองกระเจ็ด 239
17 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.หนองกระเจ็ด 178
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 8000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ อบต.หนองกระเจ็ด 188
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง สอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประชาสัมพันธ์ 263
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด เรื่อง สอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ประชาสัมพันธ์ 362
21 ประกาศสอบราคาจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการก่อสร้างขยายถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 6 (จากแยกไร่มะซาง-ตำบลมาบปลาเค้า) ประชาสัมพันธ์ 402
22 ประกาศโ่ครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยชะอ้อม ตำบลหนองกระเจ็ด สำนักปลัด 641
23 การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ประชาสัมพันธ์ 407
24 ทดสอบสอบราคา Administrator 329
25 การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่5 บ้านห้วยชะอ้อม อบต.หนองกระเจ็ด 263
26 โครงการก่อสร้างป้ายที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด พร้อมรั้วกำแพงด้านหน้า ที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด อบต.หนองกระเจ็ด 312
27 โครงการปรับปรุงระบบท่อประปา หมู่ที่ 1 บ้านไร่ภูมิ อบต.หนองกระเจ็ด 204
28 ประกาศสอบราคาสอบราคาตามสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล หน้าที่ทำการ อบต.หนองกระเจ็ด ประชาสัมพันธ์ 202
29 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถศพด1)ครั้งที่3 อบต.หนองกระเจ็ด 412
30 โครงการก่อสร้างคูส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่4 อบต.หนองกระเจ็ด 312

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261