ข้อมูลอื่น ๆ อบต.หนองกระเจ็ด

มวลชนจัดตั้ง
       ลูกเสือชาวบ้าน  - รุ่น
       ไทยอาสาป้องกันชาติ  - รุ่น
       กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  - รุ่น
       ตำรวจชุมชน 1  รุ่น
       อสม. 1  กลุ่ม
       สมาชิก อปพร. 3  รุ่น
       กลุ่มสตรีตำบล 1  กลุ่ม
       กลุ่มออมทรัพย์ 2  กลุ่ม
       กองทุนหมู่บ้าน 8  กองทุน
       ชมรมผู้สูงอายุ 1  ชมรม
       กลุ่มฌาปนกิจ 3  กลุ่ม
       กลุ่มอาชีพ 2  กลุ่ม


Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล