โครงการรณรงค์กำจัดขยะภายในตำบล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะหรือกำจัดขยะภายในตำบลให้กับผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรต่างๆภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการรณรงค์กำจัดขยะภายในตำบล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะหรือกำจัดขยะภายในตำบลให้กับผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรต่างๆภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด ได้จัดทำโครงการรณรงค์กำจัดขยะภายในตำบล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะหรือกำจัดขยะภายในตำบลให้กับผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มองค์กรต่างๆภายในตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้กับภาคประชาชนและส่วนราชการในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 

2. เพื่อให้ส่วนราชการในพืนที่รับผิดชอบเป็นต้นแบบนำร่องการบริหารจัดการขยะ

3. เพื่อให้ชุมชน/หมู่บ้านมีจุดคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs

 

altaltaltaltalt

Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261