การบริการพื้นฐาน อบต.หนองกระเจ็ด

การคมนาคม
     มีถนนสายไร่มะขาม-หนองกระเจ็ด ออกสู่ถนนเพชรเกษม ระยะทาง 7 กิโลเมตร
       ถนนคอนกรีต 32  สาย
       ถนนลาดยาง   9  สาย
       ถนนลูกรัง / หินคลุก 20  สาย

การโทรคมนาคม
       ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   -  แห่ง
       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   9  ตู้
       หอกระจายข่าว 10  แห่ง

การไฟฟ้า
       มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประชากรที่ใช้ไฟฟ้า 690 ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ
       ลำห้วย 2  สาย
       สระ, หนอง, และอื่นๆ 4  แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       คลองชลประทาน   2  สาย
       ประปาหมู่บ้าน   7  แห่ง
       บ่อบาดาล 28  แห่งThai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล