สภาพทางสังคม อบต.หนองกระเจ็ด

การศึกษา
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  2  แห่ง คือ
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแค
            ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ่อง
     โรงเรียนประถมศึกษา  2  แห่ง คือ
            โรงเรียนบ้านซ่อง (ขยายโอกาส)
            โรงเรียนวัดช่อม่วง
     โรงเรียนอาชีวศึกษา     -  แห่ง
     โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง  -  แห่ง
     ที่อ่านหนังือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน  8  แห่ง

สถาบันและองค์กรของศาสนา
       วัด/สำนักสงฆ์ 1  แห่ง  คือ วัดช่อม่วง
       มัสยิด -  แห่ง
       ศาลเจ้า -  แห่ง
       โบสถ์ -  แห่ง

การสาธารณสุข
     โรงพยาบาล 1  แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองกระเจ็ด
     สถานพยาบาล -  แห่ง
     อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยนชีวิตและทรัพย์สิน
       ศูนย์ อปพร. 1  แห่ง
       สถานีตำรวจ  -  แห่ง
       สถานีดับเพลิง  -  แห่ง
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล