สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.หนองกระเจ็ด

อาชีพ
     อาชีพของประชาชนในเขต อบต.แยกได้ดังนี้
       เกษตรกรรม ร้อยละ  90
       ค้าขาย ร้อยละ  5
       รับจ้าง ร้อยละ  4
       รับราชการ/ รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ  1

หน่วยธุรกิจในเขตอบต.
       สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 1  แห่ง
       ปั้มน้ำมันและก๊าซ 1  แห่ง
       โรงงานอุตสาหกรรม  -  แห่ง
       โรงสี 1  แห่ง
       โรงงานผลิตน้ำดื่ม 1  แห่ง

Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล