ประมวลภาพกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐

alt

 

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ และร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนืองในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ

alt