สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
นายธนายุทธ  สุริโย
ประธานสภาอบต.หนองกระเจ็ด

โทร.089 5499899

สมาชิกสภาอบต.
นายไพรัตน์  กวางทอง
รองประธานสภาอบต.
โทร.083-9968082
 
เลขานุการสภาอบต.
นายบรรเทิง  เกตุสุริวงศ์
เลขานุการสภาอบต.
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด

สมาชิกสภาอบต.
นายไพรัตน์  กวางทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
โทร.083-9968082
 
สมาชิกสภาอบต.
นางพรรณี  สัมมาชีพ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
โทร.089-2283535

นายธนายุทธ  สุริโย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
โทร.089-5499899
 
สมาชิกสภาอบต.
นางผดุงขวัญ  ตาละลักษณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
โทร.089-0901626
สมาชิกสภาอบต.
นายสมพร ชั่งทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
โทร.085-2663445
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสพรั้ง ศิลปศร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
โทร.089-0634497
สมาชิกสภาอบต.
นายอนันท์ กลิ่นพราม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
โทร.080-6537681
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสุพจน์ วิริยะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
โทร.084-7359563

 
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล