สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
นายธนายุทธ  สุริโย
ประธานสภาอบต.หนองกระเจ็ด
 
สมาชิกสภาอบต.
นายไพรัตน์  กวางทอง
รองประธานสภาอบต.
 
เลขานุการสภาอบต.
นายบรรเทิง  เกตุสุริวงศ์
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
สมาชิกสภาอบต.
นายนิล  แตงเกตุ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นายไพรัตน์  กวางทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
นางพรรณี  สัมมาชีพ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสมชาย  พูลสมบัติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นายธนายุทธ  สุริโย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
สมาชิกสภาอบต.
นางผดุงขวัญ  ตาละลักษณ์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
สมาชิกสภาอบต.
- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
น.ส.กมลรัตน์  สังข์ทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นายบุญเลิศ  รักชาติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
สมาชิกสภาอบต.
นายอนันท์  กลิ่นพราม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
 
สมาชิกสภาอบต.
นายจรัญ  เนียมศรี
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภาอบต.
นายสมศักดิ์  กิมเฮง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8
 
สมาชิกสภาอบต.
- ว่าง -
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8


Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261