บุคลากรกองคลัง อบต.หนองกระเจ็ด
น.ส.เพียงพร  เลิศผสมสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


น.ส.สร้อยฟ้า  ธนูทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสิโนรส  กลิ่นสว่าง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

นางสาวณิชาพร  รื่นรวย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

น.ส.รสริน  สาลี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 

น.ส.ธวชินี  จันทร์บุตรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

นางสาววราลี  ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

นางสาวเชษฐ์สินี  เขียวขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


 

 

 

Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล