บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.หนองกระเจ็ด
นายบรรเทิง  เกตุสุริวงค์
ปลัดอบต.หนองกระเจ็ด


นางกนกวรรณ  พ่วงพรม
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.


นายเอกวุธ  แก่นทรัพย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

น.ส.นิชนันท์ เพชรศิริ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางน้ำผึ้ง  สังข์ทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 
นางณิชากร  อ่ำแก้ว
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
น.ส.โสภิดา  ทองเฟื่อง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 

พ.จ.อ.คมกริช ประสมเพชร
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายธีรพงษ์  เมืองถาวร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 

น.ส.สุรัสวดี ชนาชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

น.ส.บุญพา  น้อยสำราญ
คนงาน
 

นายสุภิชัย วงษกรอบ
ภารโรง

นายกิตติภัทร์  เอิบอิ่ม
ยาม
 

นายยุทธนา  น้อยสำราญ
พนักงานขับรถยนต์

นายชัยยุทธ  พุกงาม
คนงานประจำรถขยะ
 

นายพรชัย  มิ่งเมือง
คนงานประจำรถขยะ

นายณัฐธวัช  ศรีจันทร์
คนงาน
 

นายธีระ  เขียวขำ
คนงาน

นายไพโรจน์ ทองมา
พนักงานดับเพลิง
 

นายเธียรโชติ ศิลปสอน
คนงาน
alt
Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล