นายกอบต.
นายจำรัส  เมืองถาวร
นายกอบต.หนองกระเจ็ด

 รองนายกอบต.
นายสุวัฒน์  คุณากโร
รองนายกอบต.
 

นายขจรศักดิ์  แสงกระจ่าง
รองนายกอบต.
อาจารย์บุญเรือง  เม่งสวัสดิ์
ที่ปรึกษานายกอบต.
 
 รองนายกอบต.
ร.ต.ทุเรียน  บุญจันทร์
ที่ปรึกษานายกอบต.


นายกฤษณะ  ดีตระโหนด
เลขานุการนายกอบต.
 

Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261