คณะผู้บริหาร อบต.หนองกระเจ็ดนายกอบต.
นายจำรัส  เมืองถาวร
นายกอบต.หนองกระเจ็ด

 รองนายกอบต.
นายสุวัฒน์  คุณากโร
รองนายกอบต.
 

นายขจรศักดิ์  แสงกระจ่าง
รองนายกอบต.


นายกฤษณะ  ดีตระโหนด
เลขานุการนายกอบต.


นายประเทือง  ศรีเมฆ
ที่ปรึกษานายกอบต.

 

  

Thai Arabic Belarusian Chinese (Traditional) English French German Japanese Korean Vietnamese

 
 

QR Code
อบต.หนองกระเจ็ด 


ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 0-3258-6261